1 2 3 14
„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde